எப்படி கம்போர்ட் மாதிரியான கண்டிஷனர் செய்வது ? How to make Comfort like Fabric Conditioner at Home

How to make fabric conditioner like comfort at home ?

நம்மிடம் 4 சேனல்கள் மட்டுமே உள்ளன…

1. எப்படி செய்வது – ASK Jhansi
https://www.youtube.com/ASKJhansi

2. தொழில் ஆலோசனைகள் – Chanakiyan
https://www.youtube.com/Chanakiyan

3. சமையல் குறிப்புகள் – Queen Jhansi
https://www.youtube.com/QueenJhansi

4. குழந்தைகளுக்காக – Jhansi Kutties
https://www.youtube.com/JhansiKutties

இவை தவிர வேறு சேனல் எதுவும் நம்முடையதல்ல…

நம் முகநூல் குரூப்:
https://www.facebook.com/groups/1249373378441023/

இதை க்ளிக் செய்து இணைந்து கொள்ளுங்கள்

நம் முகநூல் பக்கம்:
https://www.facebook.com/AskJhansiChanakiyan/

Household tips and hacks that will make your daily life easy and enthusiastic are explained in a clear way. Whenever you have any doubt ASK Jhansi how to do. Videos will come in order as one or two videos per day.

Questions asked are answered with the help of experts in the niche and different playlists are created for easy reference like beauty tips in Tamil, health tips in Tamil, kitchen tips in Tamil, household tips in Tamil, travel tips in Tamil and knowledge base with general facts in Tamil

Great tips to follow in day to day life
Greater tasks are explained in simple methods,
Greatest technique video base ever in youtube in Tamil
and still growing…